Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

50%

50.00%

North America

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

40%

40.00%

South America

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

Eastern Europe

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

Southeast Asia

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

Oceania

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

Mid East

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

Eastern Asia

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

Western Europe

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

Central America

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

Northern Europe

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

Southern Europe

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

1%

1.00%

South Asia

(Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
North America 50.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
South America 40.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Eastern Europe 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Southeast Asia 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Oceania 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Mid East 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Eastern Asia 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Western Europe 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Central America 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Northern Europe 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Southern Europe 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
South Asia 1.00% Human Hair, Fashion Accessories, Bonnet, Eyelash, Headwrap
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 0
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 91% - 100%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, CAD, GBP, CNY
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash
Cảng gần nhất: GUANGZHOU

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: Above 50 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 1 Day(s)
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này